AMRC-024 - 波多野结衣2014年番号 夫の前で妻が犯さ

AMRC-024 - 波多野结衣2014年番号 夫の前で妻が犯さ

王好古曰∶即连翘根也。龙骨启泉下之水精,从地土而上腾于天,则阴阳交会。

主治五脏肠胃结热,黄胆,肠痔,止泄痢,女子漏下赤白,阴伤蚀疮。疥瘙可治,则三虫亦可治矣。

主治阴痿绝伤,茎中痛,利小便,益气力,强志。 所以然者,禀火土之气,达于四旁,而能制化其水湿,故又曰∶下水。

 高者抑之,下者举之,有余折之,不足补之,坚者削之,客者除之,劳者温之,结者散之,留者行之,燥者濡之,急者缓之,散者收之,损者益之,逸者行之,惊者平之,吐之、汗之、下之、补之、泻之,久新同法。三月下种,延蔓而生叶,大数寸,五六月开黄花,六七月瓜熟,其类最繁,有圆有长,有尖有扁,大或径尺,小或一捻,或有棱,或无棱,或色或青、或绿、或黄斑、或糁斑、或白路、或黄路、其瓤或白或红,其子或黄或赤,或白或黑。

主治伤寒温疟,下十二水,破积聚,大坚症瘕,荡涤胸中留饮食,寒热邪气,利水道。痂疥气在皮肤中,风也。

凡子、史、经、传、声韵、农圃、医卜、星相、乐府诸家,稍有得处,辄着数言。 又凡人少、长、老,其气血有盛、壮、衰三等。

Leave a Reply