av好番号

av好番号

助阳,杞子煎汁浸蒸。入逍遥散,疏肝郁。

如因痰而胃痛,蠃壳止之。似牛膝粗长而坚直易断者,白前也。

配葶苈,等分为末蜜丸,陈皮汤下,治肿满腹大。畏珍珠、蜚蠊、藜芦、齐蛤。

发表生用,清热用,勿疑过寒而概用火。佐四君,治下痢噤口。

气滞怒火盛者禁用。拌盐炒服,治小便数痛。

 大伐脏腑邪热,善杀虫,搜窠毒。宜审其虚实,或补或散,以乳、没为佐,勿专恃散血活血之剂以为功也。

Leave a Reply