OKB-052 - 荣川乃亚2018年番号 むちむちデカ尻 神ブ

OKB-052 - 荣川乃亚2018年番号 むちむちデカ尻 神ブ

至若假寒者,阳证似阴,火极似水也。加黄连胡黄连,名二连四物汤。

凡服止截之药,必须饿过发时,不发方可吃粥。口中唾血,血不归经也。

盖有形之血,生于无形之气。四日太阴受之,太阴脉布胃中,络于嗌,故腹满而嗌干。

热盛于经而不敛者,以酸收之。其症头皮光急,毛发焦稀,腮缩鼻干,口唇白,两眼昏烂,揉眉擦鼻,脊耸体黄,阖牙咬甲,焦渴自汗,溺白泻酸,肚痛肠鸣,癖结潮热,酷嗜瓜果咸炭水泥者,皆其候也。

五日五夜,出布绵絮曝干之。盖数多则分两轻,分两轻则性力薄而仅及近处也。

又方,治口热而赤夜啼,青黛研筛过,每用二分,灯芯十根煎汤调服。故近而奇偶,制小其服,小则数多而盖于九。

Leave a Reply